สอบถามบริการดูแลเรื่องวีซ่า https://www.facebook.com/helpforvisa/

วีซ่า ประเภทต่างๆสำหรับใช้ในการเข้าประเทศ สหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ ประการแรก ต้องทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า “วีซ่า” เสียก่อน

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า คือ สถานะรับรองการอนุญาตเข้าประเทศที่เป็นรอยตราประทับ หรือที่เป็นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ

ก่อนที่ผู้เดินทาง จะสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศนั้นๆได้ จะต้องมีการขอวีซ่าจากประเทศปลายทางเสียก่อน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีการกำหนดประเภทของวีซ่าไว้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น สามารถแบ่งประเภทวีซ่าสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วีซ่าชั่วคราว (Temporary หรือ Non-Immigrant Visas)

2. วีซ่าถาวร (Immigrant Visas)

 

ตอนที่ 1 วีซ่าชั่วคราว

วีซ่าชั่วคราว (Temporary หรือ Non-Immigrant Visas) หมายถึง การรับรองสถานะการเข้าประเทศ และให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในของระยะเวลาจะมากหรือน้อย และมีเงื่อนไขอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ผู้เดินทางได้ยื่นขอไว้กับทางสถานทูต ดังนี้

1. วีซ่าท่องเที่ยว และ วีซ่าเยียมเยียน (B-2) ผู้ที่เข้าข่าย ได้แก่ ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือต้องการเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือบุคคลซึ่งตนรู้จักและมีความสนิทสนม ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อรับการรักษาในด้านสุขภาพด้วย

2. วีซ่าธุรกิจ (B-1) ผู้ที่เข้าข่าย ได้แก่ ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจใดๆก็ตาม ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาในรายการใดๆ ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและหรือการประกอบวิชาชีพใดๆซึ่งมีรางวัลหรือผลตอบแทนที่มีมูลค่า

3. วีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศ ดังนี้

– ประเภท E (Treaty Trader / Treaty Investor) สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบกิจการค้าภายใต้สนธิสัญญาต่าง ๆ

– ประเภท H สำหรับผู้ประกอบอาชีพในด้านอื่น ๆ ดังนี้

H-1B (Specialty occupation with highly specialized knowledge) ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง หรือผู้มีความรู้ความสามารถในด้านในด้านหนึ่งงที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของรัฐบาลหรือประเทศนั้นๆ เช่น แพทย์

H-2 (Temporary agricultural worker) ผู้ประกอบอาชีพ(ชั่วคราว)ในด้านการเกษตร

H-2B (Temporary or seasonal worker) ผู้ประกอบอาชีพ(ชั่วคราว)ในลักษณะที่เป็นไปตามฤดูการ ในอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม

H-3 (In a training program not primarily for employment) ผู้ที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมในโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการททำงานที่มีการจ้างในอเมริกา

– ประเภท L (Intra-company transferee) ผู้ที่มีการย้ายงานภายในบริษัทของตนเอง(จากสาขาในประเทศไทย)ไปยังสาขาอื่น ๆ ในอเมริกา

– ประเภท O (Foreign national with extraordinary ability in Sciences, Arts, Education, Business or Athletics) บุคคลผู้ความเชี่ยวชาญอย่างสูง หรือมีความสามารถพิเศษอย่างยิ่ง ในด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ หรือกีฬา

– ประเภท P (Performing Athlete, Artist, Entertainer) นักกีฬา ศิลปิน หรือนักแสดงที่ต้องการจัดการแสดงในอเมริกา

– ประเภท I (Media, Journalist) นักสื่อสารมวลชน หรือนักข่าว

– ประเภท J (Physician, Professor, Scholar, Teacher, Exchange visitor) บุคคลที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศ เช่น แพทย์ ศาสตราจารย์ นักวิชาการ ครู หรือนักเรียนทุน

4. วีซ่าการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน

– ประเภท F สำหรับนักเรียนในระดับประถมและมัธยมต้นในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมปลาย นักศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย กรณีนี้หมายความรวมทั้งผู้ที่เรียนภาษาด้วย

– ประเภท M สำหรับผู้เข้าประเทศเพื่อศึกษาวิชาชีพในด้านต่าง ๆ

– ประเภท J สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

– ประเภท B-2 สำหรับผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวและเข้าเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์

และเดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันเรื่อง ถาวรกันครับ

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่า สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา “Help for Visa” ปรึกษาเคสเบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า บริการด้วยใจ ให้ความชัดเจน ***

Official website: http://helpforvisa.com/
Email: helpforvisa1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/helpforvisa/
Telephone: 0649546524
Line ID: 0649546524

ปรึกษาเรื่อง วีซ่า ติดต่อเราได้ที่ https://www.facebook.com/helpforvisa/