สอบถามบริการดูแลเรื่องวีซ่า https://www.facebook.com/helpforvisa/

วีซ่าอเมริกา B – 1 / B – 2 และขั้นตอนต่างๆในการเตรียมตัว ยื่นวีซ่า (ตอนที่ 1) 

ในการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ผู้เดินทางจากประเทศไทยต้องมีวีซ่าซึ่งได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของสถานทูตสหรัฐฯ การที่บุคคลจะได้มาซึ่งสถานะในการเดินทางเข้าประเทศตามกฎหมายนั้น ย่อมเกิดจากการดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังกล่าว

บทความต่อไปนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สมัคร ในการเตรียมตัวอย่างถูกต้องก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่ากับทางสถานทูตสหรัฐฯ

ตอนที่ 1 วีซ่าท่องเที่ยวคืออะไร? วีซ่าท่องเที่ยวมีกี่ประเภท? การใช้วีซ่าท่องเที่ยวและคุณสมบัติของผู้สมัคร

วีซ่าท่องเที่ยว B – 1 / B – 2

วีซ่าเยี่ยมเยียน B – 1 หรือ B – 2 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B – 1) เพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือเพื่อเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B – 2)

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า B – 1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา  ในขณะเดียวกัน วีซ่า B – 2 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว หรือการเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ

ดังนั้น การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B – 1 และ B – 2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว  คือ B – 1 / B – 2

อนึ่ง การยื่นขอวีซ่า B – 1 / B – 2  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาชีพนั้น หมายความรวมทั้งการแข่งขันกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่น แต่ต้องเป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัลเท่านั้น และ B – 1 ยังใช้สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปอเมริกาในฐานะผู้ช่วยภายในบ้าน เช่น พี่เลี้ยงเด็ก ที่ต้องติดตามนายจ้างเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครวีซ่า B – 1 / B – 2 จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (INA) โดยมาตรา 214(b) ของ INA จะสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าชนิด B – 1 / B – 2  นั้นมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ท่านต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานทางกฎหมายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการเยี่ยมเยียนชั่วคราว เช่น เกี่ยวกับธุรกิจ การพักผ่อน หรือการรักษาด้านการแพทย์

2. ผู้สมัครวางแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวตามที่ระบุไว้

3. ผู้สมัครแสดงหลักฐานการเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายระหว่างอยู่ในสหรัฐอเมริกา

4. ผู้สมัครมีที่อยู่อาศัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความผูกพันทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจในด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้เชื่อได้ว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับประเทศเมื่อการเยี่ยมเยียนสิ้นสุดลง

5. พนักงานส่วนตัวหรือลูกเรือที่ทำงานในเรือเดินสมุทรต่างประเทศภายในไหล่ทวีปนอกชายฝั่งอาจมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าชนิด B – 1 ในบางกรณี

6. บุคคลต่างชาติบางประเภทไม่มีคุณสมบัติได้รับวีซ่าตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ

 

***หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่า สนใจเรียนต่อต่างประเทศ หรือต้องการคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา “Help for Visa” เพราะเรารับดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า จัดการให้เสร็จสรรพ บริการด้วยใจ ในราคาที่ย่อมเยา***

Official website: http://helpforvisa.com/
Email: helpforvisa1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/helpforvisa/
Telephone: 0649546524
Line ID: 0649546524

ปรึกษาเรื่อง วีซ่า ติดต่อเราได้ที่ https://www.facebook.com/helpforvisa/

… โปรดติดตามตอนที่ 2