About

ดูแลเรื่อง วีซ่า ให้เต็มที่ ^^

– แนะนำการเตรียมเอกสารอย่างละเอียดชัดเจนตั้งแต่ต้น เข้าใจง่าย ซึ่งมักจะเป็นปัญหาใหญ่ของคนที่ไม่เคยยื่น หรือเคยยื่นแล้วไม่ผ่าน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนยื่น ไม่มีปัญหาเรื่องเอกสารไม่มีน้ำหนัก หรือถูกเรียกเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจนเรื่องล่าช้า
– ช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียด ตอบทุกคำถาม ไม่เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลคลุมเครือ จนส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่า

พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน เหมือนเราดูแลเรื่องให้คนในครอบครัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

facebook: https://www.facebook.com/helpforvisa/
email: visa.au.help@gmail.com หรือ helpforvisa1@gmail.com
Line: 0649546524
Tel: 0649546524

ปรึกษาได้เลย ^^

 

ต้องการคำแนะนำเรื่องวีซ่า โทร 0946344565