สอบถามบริการดูแลเรื่องวีซ่า https://www.facebook.com/helpforvisa/

Help for Visa ร่วมมือกับ Coleman language centre จัดโปรแกรม SG Edutour  เรียนภาษาและท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ประเทศซึ่งมีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดโปรแกรม

ค่าใช้จ่าย

Package A 44900 บาท

Package B 53900 บาท (สายการบิน full service ที่พักเกรดสูงกว่า อาหารพิเศษ กิจกรรมต่างกัน 1 วัน)

เรียนภาษา 1 สัปดาห์ เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศจากทางสถาบัน

?? ราคาแพคเกจรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และค่าเดินทางไปโรงเรียนและสถานที่เที่ยวตลอดทั้งทริป

อาหาร 3 มื้อต่อวัน ทั้งที่โรงเรียนและตามสถานที่ต่างๆ (ระบุอาหารที่แพ้ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า)

?‍♀?‍♂ พิเศษ มี 1 วันที่เด็กนักเรียนจะต้องซื้ออาหารเย็นเอง เพื่อเล่นเกมจับฉลากแลกอาหารค่ะ

ที่พัก เป็น share apartment ห้องพักรวมแชร์กันค่ะ

เที่ยว ราคารวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รวมทั้งค่ารถในการเดินทาง โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

?⛸ กิจกรรมเพิ่มเติม โบวลิ่ง Bowling และไอซ์สเกต Ice Skate (เตรียมถุงเท้าไปด้วย)

ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ขนม ของฝาก ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ

ติดต่อสอบถามและจองโปรแกรม 0649546524

https://www.facebook.com/helpforvisa

ปรึกษาเรื่อง วีซ่า ติดต่อเราได้ที่ https://www.facebook.com/helpforvisa/